Van dampremmer tot waterkerende laag voor het platte dak. Dakconcurrent heeft het. Wij zijn onafhankelijk en verkopen alleen producten die zich in de praktijk hebben bewezen. Geadviseerde daksystemen kunnen wij onderbouwen d.m.v. Komo attesten. Adviezen zijn niet alleen gebaseerd op Komo attesten en productkennis maar ook op meer dan 30 jaar praktijkervaring als uitvoerend dakdekker. Deze kennis en ervaring delen wij graag met U. Daarom Dakconcurrent !